3Dmax-Dateien

Pliki w formacie 3ds Max z asortymentem do budowy SPA firmy Lahma. [dostępne w przyszłości]