Produkte / Lahma Classic Bank System

System Ław Lahma Classic to kompletna propozycja zabudowy do łaźni parowych o małej i średniej wielkości oraz do pokojów relaksacyjnych. Duży wybór elementów łączących oraz wykończeniowych (narożniki, zakończenia ław), a także możliwość optymalnego wykorzystania powierzchni przez zastosowanie drugiego poziomu siedzisk, pozwala na niemal dowolne projektowanie pomieszczenia. System uzupełnia zintegrowany basenik do moczenia stóp.